Blog

Senderismo interpretativo

QUÈ ÉS CV ACTIVA?

Comunitat Valenciana Activa (CV ACTIVA) és l’associació d’empreses i professionals del Turisme Actiu i Ecoturisme de la Comunitat Valenciana. Treballem de forma conjunta per a promocionar i posicionar este sector turístic, i complir al mateix temps amb els màxims estàndards de qualitat, seguretat i protecció mediambiental. Entre els valors principals que defineixen l’associació destaquen l’aposta per la sostenibilitat en el turisme i la innovació en les nostres empreses, així com la transparència i la solidaritat entre els socis i les sòcies.

A través de CV ACTIVA, també es promou el Turisme Actiu i l’Ecoturisme com a alternativa sostenible amb potencial desestacionalitzador, en comparació amb el model turístic tradicional de sol i platja. A més, ens preocupem per la redistribució equitativa dels fluxos turístics per tal de potenciar les sinergies entre els municipis i comarques de l’interior i de la costa i contribuir així a reduir el despoblament en les zones rurals.

En este sentit, CV ACTIVA actua com a agent de referència a nivell autonòmic ja que representa més de 50 empreses de tota la Comunitat Valenciana. A través de l’associació, es dona assessorament a les administracions públiques, es defenen els drets dels professionals d’este subsector turístic i es fomenta sempre la participació en la presa de decisions, tant en l’àmbit local i regional com a nivell autonòmic.

Por tant, podríem resumir els objectius bàsics de l’associació en accions de representació i defensa dels interessos professionals, laborals, econòmics i socials dels empresaris de Turisme Actiu i Ecoturisme de la Comunitat Valenciana. CV ACTIVA fomenta valors de cohesió, cooperació i solidaritat entre les empreses del sector i afins.

En conseqüència, potenciar la qualitat, la seguretat, la sostenibilitat del turisme i la protecció del medi ambient, així com la formació en les empreses de Turisme Actiu i Ecoturisme són prioritats en les nostres empreses. Treballant junts generem teixit associatiu, mitjançant acords i convenis, i creem línies d’investigació que es tradueixen en progrés, innovació i competitivitat.

Al mateix temps, des de la patronal enfortim el teixit empresarial a través de la promoció, intervenció o participació en els plans de formació reglada i no reglada que afecten directa o indirectament el sector turístic i, molt especialment, el Turisme Actiu i l’Ecoturisme. Gràcies a l’associació, les empreses i els professionals autònoms poden promoure, intervenir o participar en la creació, actualització o millora de la legislació en matèria que els afecte directament o indirectament.

 

En termes de comunicació, cal vetllar per la integració de l’oferta de Turisme Actiu i Ecoturisme a la Comunitat Valenciana per tal de millorar la promoció especialitzada i els resultats comercials de totes les empreses del sector. En definitiva, totes estes accions estan orientades a crear un turisme accessible per a tots i totes i que fomente el respecte per la naturalesa i el coneixement dels nostres valors culturals i patrimonials.

 

Altra línia estratègica per a l’associació és la lluita contra l’intrusisme, identificant empreses il·legals; i, segons els cas, canalitzant les corresponents denúncies als servicis territorials d’inspecció turística. Així mateix, exercim d’interlocutors amb les administracions públiques per a tindre poder de decisió respecte a la regulació normativa del sector i facilitar el treball de les nostres empreses.

Per últim, promoguem que les activitats de Turisme Actiu siguen sostenibles de forma proactiva mitjançant la creació de llocs de treball verds. Tenim en compte i donem un gran suport a l’Agenda 2030 i als seus Objectius de Desenvolupament Sostenible, ja que el Turisme Actiu és, per essència, un producte enfocat a l’ecoturista. 

 

Les activitats que promoguem tenen, a més, una marcada vocació inclusiva i són accessibles per a grups de persones molt diferents, de qualsevol edat, complexió i condició física que requereixen una experiència que, en ocasions, a penes comporta un esforç físic.

 

En definitiva, el turisme del segle XXI és un turisme que tendeix cap a la sostenibilitat, el reconeixement del patrimoni cultural i l’accessibilitat universal. El Turisme Actiu i l’Ecoturisme són en sí un model turístic cada vegada més desestacionalitzador, capaç de fixar la població en l’àmbit rural i de democratitzar les rendes turístiques, històricament lligades quasi exclusivament a la fórmula tradicional del sol i platja.